Oferta
• Administrowanie Serwerami
• Instalacje Oprogramowania
• Instalacje Sieci Komputerowych
• Usługi Internetowe
• Nadzór Techniczny
• Szkolenia Pracowników
• Usuwanie Awarii
• Dostawa Sprzętu Komputerowego
• Usługi Konserwacyjne
• Audyt Sprzętu Komputerowego
• Polityka Bezpieczeństwa
• Konsulting Informatyczny
Wydruk pochodzi ze strony PHU ELKA - www.elka.zora.pl